سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود جزینی – رئیس آزمایشگاه تحقیق وتوسعه لبنیات پاک
رضا احمدزاده – کارشناس آزمایشگاه تحقیق وتوسعه لبنیات پاک

چکیده:

پدیده جهانی شدن که یک جریان ثابت وپایدار سرمایه ،کالا وخدمات از یک کشور به کشور دیگر است ،درحوزه صنعت و بویژه صنایع غذایی انقلاب عظیمی درروند تولید ، انتقال ، فرآیند ، بسته بندی و خرید و فروش مواد غذایی بوجود آورده است.(۱۱)
با رشدو توسعهسریع تکنولوژی کامپیوتر در طول چند سال گذشته ، بیشتر محققین و متخصصین صنایع غذایی نیز برای حل مسائل مربوط به طراحی محصولات و فرآیند های غذایی مبادرت به استفاده ازروشهای مدرن کامپیوتری کردند.(۱۲)
مهمترین کاربرد کامپیوتر درصنعت غذا،طراحی محصول وفرآیندودرنتیجه حرکت درراستای بهینه سازی تحقیق و توسعه صنایع غذایی می باشد . به عبارتی دیگر نقش کاتالیزوری دراین مقوله برعهده رایانه می باشد. مدل های کامپیوتری شبیه به مدل فیزیکی عمل می کنند اماموتور آن به جای نوع فیزیکی، محاسبات ریاضی است. در این روش طراحی وآنالیز بصورت همزمان نیز میسر است .(۱)
با این وجود از آنجائیکه هیچ سیستمی کاملا بی نقص نیست ، نتایج محاسباتهرگز نباید چشم بسته موردپذیرش قرار گیرد. برخی از روشهایی که برای به حداقل رساندن احتمال حصول نتایج غلط وجود دارند عبارتند از:
بررسی اطلاعات داده شده به نرم افزارها ،مقایسه با اطلاعات آزمایشی (تجربی) وشروع از یک مشکل ساده تر .
استفاده از سیستم های کامپیوتری در طراحی فرآیند های غذایی درآینده افزایش می یابد و از این روکارشناسان مربوطه باید هرچه بیشتر دراین زمینه تقویت گردند.(۱)