سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدرضا رزازی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیده هاجر کشفی – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار دانشگاه صتعتی امیرکبیر

چکیده:

امروزه مسائل مربوط به اشتراک منابع و اطلاعات خصوصا در مراکز علمی سرتاسر جهان توجه محققان را به خود جلب کرده است. دو دسته از مهم ترین و مطرح ترین سیستم های اطلاع رسانی که تحقیقات گسترده ای در زمینه آنها در حال انجام است سیستمهای آموزش الکترونیکی و کتابخانه های رقمی میباشند. یکی از مهمترین اهداف سیستمهای اطلاع رسانی، در دسترس قرار دادن اطلاعات برای انواع کاربران میباشد. تا کنون کتابخانه های رقمی و سیستمهای آموزش از راه دور زیادی تولید گردیده اند، که معماری های آنها عموما به صورت خادم/مخدوم، نظیر به نظیر و یا اخیرا بر مبنای فناوری وب سرویس میباشد. اما تمامی این معماری ها دارای محدودیتهایی در زمینه قابلیت گسترش، در دسترس بودن و توزیع قدرت محاسباتی و ذخیره سازی میباشند.راهکاری که در این مقاله ارائه شده است بر آن بوده است که با ارائه گرید به عنوان بستر سیستمهای آموزش از راه دور و کتابخانه رقمی و همچنین مجتمع ساختن سرویسهای کتابخانه رقمی و آموزش از راه دور، تا حد زیادی از محدودیت های فوق بکاهد. با بهره گیری از ایده اشتراک منابع و زیربنای گرید در تولید و گسترشکتابخانه های رقمی و سیستمهای آموزش الکترونیکی، بستر مناسبی برای تبادل اطلاعات در سطح جهانی ایجاد میشود که نسبت به سیستمهای موجود قادر به پاسخگویی به نیازهای بیشتری از کاربران بوده و قابلیت پشتیبانی از حجم عظیمی از اطلاعات و تعداد زیادی از کاربران را دارد. علاوه بر ارائه سرویسهای مرسوم کتابخانه رقمی با اشتراک منابع، در واقع این اجازه به کاربران در سطوح مختلف آموزشی و علمی داده میشود که اطلاعات و دانسته های خود را با دیگر افراد به اشتراک گذاشته و به طور مستقیم با یکدیگر به تبادل اطلاعات بپردازند.در این مقاله به بررسی یک معماری پیشنهادی برای سیستمهای آموزش الکترونیکی و کتابخانه رقمی بر روی گرید پرداخته میشود که از ایده
اشتراک منابع برای ارئه بهتر سرویس ها بهره برده است.علاوه بر آن با بهره گیری از فناوریهای وب سرویس و عاملهای هوشمند در پیاده سازی معماری در جهت بهبود ویژگیهای مطلوب یک معماری موفق از جمله باز بودن، قابلیت توسعه، قابیلت گسترش، در دسترس بودن اطلاعات و غیره تلاش صورت گرفته است.