سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنگره منطقه ای راهکارهای توسعه اقتصادی استان کردستان

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

نادر بدرخشان – معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کر
محمد شریف کریمی – کارشناس مسئول امایش و برنامه ریزی اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریز

چکیده:

امروزه فن اور اطلاعات (it ) به عنوان یکی از تکنولوژی های نوین بشری ، نه تنها خود دستخوش تغییرات ژرفی شده است بلکه به سرعت در حال تاثیر گذاری بر روی الگوهای زندگی ، روش تحقیق اموزش ، مدیریت و اقتصاد دیگر زمینه های زندگی انسان است. در عصر حاضر فن اوری اطلاعات در تعریف قدرت و تمدن جوامع، نقش کلیدی پیدا کرده است ، از این رو در دو دهه ی گذشته کشور های پیشرفته و صاحب فناوری ، به فن اوری اطلاعات به عنوان محور بنیادین توسعه ی اقتصادی توجه پیدا کرده اند به طوری که هر یک از کشور ها به نوبه ی خود طرح های ملی و منطقه ای خاصی را برای توسعه این فناوری اجرا کرده اند. لذا با توجه به اهمیت و نقش فناوری اطاعات در اقتصاد و توسعه اقتصادی در این مقاله به بررسی نقش جایگاه این فناوری در اقتصاد و تغییراتی که این فناوری در مفاهیم اقتصادی جدید به وجود آورده پرداخته و برخی از متغیرهای کلان اقتصادی نظیر اشتغال تجارت و …. را در شرایط جدید بوجود آمده و با حضور فناوری اطلاعات در جوامه مورد برسی قرار داده و از دیدگاه تئوریک نیز نقش و جایگاه فناوری اقتصاد در توسعه اقتصادی جوامع را برسی می نماییم.