مقاله فوايد ادبي و تاريخي جهانگشاي خاقان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش نامه ادبيات تعليمي (پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۲۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: فوايد ادبي و تاريخي جهانگشاي خاقان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهانگشاي خاقان
مقاله عالم آراي صفوي
مقاله عالم آراي شاه اسماعيل
مقاله نثر تاريخي دوره صفوي
مقاله ويژگيهاي سبکي
مقاله وقايع تاريخي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوريان سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: چترايي عزيزآبادي مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
متون نثر روزگار صفوي نسبت به دوره هاي پيش از آن چندان که بايد از ارزش هاي ادبي و هنري بهره مند نيست و به همين دليل توجه چنداني به آن نشده است. ولي در ميان آن متون، گاه کتاب هايي يافت مي شود که به جهات گوناگون درخور اعتناست. از اين جمله است کتابي که به «جهانگشاي خاقان» موسوم است و با وجود ارزش هاي ادبي و تاريخي آن تاکنون چنان که بايد، به چشم عنايت و توجه محققان ادب روزگار صفوي نيامده است. اين متن-که تاکنون دو نسخه خطي از آن شناخته شده-علاوه بر گزارش هاي دقيق و مفصلي که از زندگي و سلطنت شاه اسماعيل صفوي در بردارد از نظر شرح جزييات تاريخي و توصيف هايي از وقايع مهم دوران صفويه، که در منابع ديگر کمتر بدان پرداخته شده است، اهميت فراوان دارد. همچنين شيوه حکايت پردازي و نقل حکايات با روشي شبيه به نقالي، به کارگيري تعداد فراواني اصطلاحات و ترکيبات ديواني و استفاده از جملات توام با آرايش هاي لفظي در سراسر کتاب ديده مي شود.
اين نوشتار ضمن شناساندن اين کتاب و بررسي ارزش هاي ادبي آن، دو تحرير ديگر آن را، که پس از تاليف جهانگشاي خاقان، از روي همين متن نوشته شده، معرفي خواهد کرد.