در مقاله می توان از نمادهای آماری P ،F ، N ،df ،SD، SE ، r ،cv استفاده نمود. اعداد را باید از ۱ تا ۹ نوشت، مگر برای اندازهگیری ها به عنوان مثال چهار رگبرگ، ۶yr ،۳mm). برای درصد باید از علامت ٪ استفاده نمود. ۱۰۰۰ را به جای ۱,۰۰۰ نوشته شود. فاصله خطوط، ترازبندی، فاصله حاشیه ها و نظایر آن مطابق با دستورالعمل ذکر شده در صفحه راهنمایی برای نویسندگان رعایت شود. برای این منظور توصیه میشود نویسنده از ساختار آخرین مقالات منتشر شده در نشریه یا مجله ادواری هدف (نشریه ای که محقق قصد دارد مقاله خود را برای انتشار به آن ارسال دارد) الگوبرداری نماید و مقاله خود را تنظیم کند.

۲- باید از واحدهای استاندارد بینالمللی استفاده نمود. برای دانستن کاربرد SI، می توان از کتاب کاربرد استانداردها” برای بکار بردن سیستم بینالمللی واحدها ” ” که توسط انجمن آمریکایی آزمایشی و مواد منتشر شده است استفاده کرد. در مقاله باید از جرم به جای وزن استفاده کرد. واحدها را می توان در مخرج کسر بکار برد، مثل “Kg/m، اما برای تعداد دو یا بیشتر واحدها در مخرج کسر باید از توانهای منفی و ضربهای نقطه ای استفاده کرد، مثل “Kg.m.d و L برای لیتر. ۳- اشتباه های همه نوشته باید إصلاح شود. اصلاح کردن مقاله برای نویسنده یک نیاز واقعی است. این مهمترین قسمت نوشتن و نگارش است. یک مبتدی اگر فکر کند که نوشته اش خوب است و نیاز به تغییرات ندارد،

مبتدی خواهد ماند. ویراستاری به معنای اصلاح کلیه اشتباهات املایی، شناسایی و تصحیح علائم نگارشی که در جای خود به کار رفته است، رفع کلیه نواقص دستور زبانی و رفع کلیه ابهامات «محتوایی» و «ظاهری» مقاله است. ویراستاری معمولا از زمان شروع نگارش مقاله تا لحظه اتمام چاپ آن صورت میگیرد. نویسنده باید پس از نگارش مطلب خود ویراستاری مطالب را با خواندن دقیق آن شروع نموده و اشتباهات نگارشی مبتنی بر اشتباهات املایی و دستوری و محتوایی آن را تا حد امکان برطرف نماید و نشانهگذاری های دستوری را تصحیح نماید.

رعایت قواعد نقطه گذاری، باعث تفکیک مطالب، روشنی و راحتی درک جمله و وسیله ای برای کمک به تند و بدون ابهام خواندن خواننده است. تأکید در نوشته و استفاده از یک نقطه، ویرگول یا یک دو نقطه به پیوستگی جملات و ارتباط بین جملات کوتاه کمک میکند. بهتر است از کاربرد خط تیره اجتناب شود. مهمترین اشکالی که از جهت محتوایی ممکن است در مقاله به چشم بخورد، اشتباهات آماری و یا اطلاعات نادرستی است که ممکن است از نظر علم موضوعی در متن وجود داشته باشد. بنابراین نویسنده باید دقت به آمارها و تاریخ های ذکر شده در نقل قول ها و پانویسی ها توجه نماید و از صحت آنها مطمئن گردد. بعد از این مرحله باید مقاله آماده شده برای تایپ ارسال شود. بعد از تایپ باید مطالب تایپ شده با متن اصلی مطابقت داده شوند