سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اسماعیل عبدلی – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود، بلوار دانشگاه
حمیدرضا علائی – انستیتوی فیزیک و تکنولوژی سنجش دانشگاه لینشوپینگ ، لینشوپینگ ، سو ئد
حمید هراتی زاده – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود، بلوار دانشگاه، انستیتوی فیزیک و تکن

چکیده:

در این مقاله، خواص اپتیکی چاه های کوانتومی آلایش یافته چندگانه GaN/AlGaN در دمای پایین و میدان مغناطیسی صفر تا ۱۴ تسلا را بررسی می کنیم . طیف مگنتولومینسانس،کاهش انرژیی ( شیفت قرمز ) برای نمونه های بدون آلایش و آلایش زیاد رانشان می دهد در صورتیکه برای نمونه های با آلایش کم و متوسط چنین کاهشی مشاهده نمی شود . این کاهش انرژی را می توان به شکافتگی زیمن نسبت داد . برای نمونه با آلایش زیاد این کاهش انرژی مشهود تر بوده که ناشی از افزایش گاف انرژی می باشد .