سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش زلزله و سبک سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مهدی صفایی – مهندسان مشاور گسترش فن آوران ساخت عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (و
نسیم ارشاد – مهندسان مشاور گسترش فن آوران ساخت

چکیده:

فوم پل ی یورتان ک ه یک فراورده نفتی است ، به عنوان بهترین عایق حرا رتی در صنعت ساختمان کاربرد دارد، ولی به دلیل گرانی نسبی تا کنون استقبال چشمگیری در صنعت ساخت کشور از این محصول نگردیده است. در صورت معرفی و توجیه کاربرد فوم پل ییورتان و منافع اقتصادی استفاده از آن در دراز مدت م یتوان از آن بخوبی بهر همند گردید. این مقاله به فوائد فوم پلی یورتان و استفاده از آن در صنعت ساختمان اشاره دارد . همچنین با تاکید بر خواص شیمیایی و فیزیکی فوم پل ییورتان به تشریح استفاده از آن به جای دوغاب ماسه سیمان در اجرای نماهای ساختمانی می شود.