مقاله فون و تنوع زيستي سن هاي خانواده Anthocoridae در شهرستان مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در گياه پزشكي (مجله علمي كشاورزي) از صفحه ۴۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: فون و تنوع زيستي سن هاي خانواده Anthocoridae در شهرستان مشهد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Anthocoridae
مقاله فون
مقاله تنوع زيستي
مقاله مشهد
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اول مريم
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس اول مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گونه هاي خانواده Anthocoridae كه به سن هاي گل مشهور مي باشند، شكارگران ريز جثه اي هستند و از بند پايان مختلفي تغذيه مي كنند. در اين بررسي براي نمونه برداري از وسايل مختلفي نظير سيني سفيد رنگ، تور حشره گيري و تله نوري استفاده شد. نمونه برداري به صورت تصادفي و هفته اي يك بار طي فصول زراعي ۱۳۸۶-۱۳۸۵ در شهرستان مشهد انجام شد. گونه هاي شناسايي شده به زيرخانوادهAnthocorinae ، قبيله هاي Oriini و Anthocorini  و جنس هاي Orius Wolff, 1811،Anthocoris Fallen, 1814  و Temnostethus Fieber, 1860 تعلق دارند و در مجموع شاملOrius vicinus (Ribaut,1923) ،O. niger (Wolff,1811) ،O. horvathi (Reuter,1884) ، Anthocoris nemoralis (Fabricius,1794) ،A. pilosus (Jakovlev,1877) ،A. guentheri Pericart, 2007  و Temnostethus redovinus parilis (Horvath,1891)  مي باشند. براي ارزيابي تنوع زيستي خانواده مذكور، پس از شمارش تعداد نمونه هاي جمع آوري شده توسط سيني سفيد رنگ، از شاخص چيرگي گونه ها و شاخص هاي تنوع (شانون-وينر و سيمپسون) استفاده گرديد و گونه Orius vicinus به عنوان گونه غالب خانواده Anthocoridae در شهرستان مشهد تعيين شد.