مقاله فيستول هاي مجرا به رکتوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در نشريه جراحي ايران از صفحه ۶۴ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: فيستول هاي مجرا به رکتوم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيستول مجرا
مقاله فيستول رکتال
مقاله پرينه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرگرشوشتري محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخ حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي كوشا
جناب آقای / سرکار خانم: ضيغمي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عاقل نژاد رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اين مطالعه گزارش ۱۰ ساله ما از ۸ بيمار با فيستول بين مجرا و رکتوم است که به روش هاي York-Mason، از طريق پرينه همراه با قرار دادن فلپي از عضله گراسيليس و شکمي همراه با برداشتن استخوان پوبيس و قرار دادن فلپي از امنتوم درمان شده اند.
مواد و روش ها: ما پرونده هاي پزشکي ۸ بيمار که بين مارس ۱۹۹۵ تا سپتامبر ۲۰۰۵ در مرکز ما تحت عمل جراحي ترميم فيستول بين مجرا و رکتوم قرار گرفته بودند را مورد بررسي قرار داديم. سه نفر از اين بيماران به علت آسيب نافذ (گلوله، جراحي سنگ مثانه از طريق پرينه) دچار فيستول شده بودند، اينها به طريقه York-Mason تحت درمان قرار گرفتند. ۳ بيمار متعاقب تصادم و شکستگي لگن و قطع شدن مجراي ادرار دچار فيستول شده بودند، اينها از طريق شکم به همراه برداشتن استخوان پوبيس و قرار دادن فلپي از امنتوم درمان شدند. روش جراحي از طريق پرينه با قرار دادن فلپي از عضله گراسيليس در دو بيمار به کار گرفته شد. علت فيستول اين بيماران راديوتراپي بود. قبل از عمل جراحي ترميمي براي تمام بيماران کلستومي انحرافي تعبيه شد. براي ۱ تن از اين بيماران قبل از مراجعه به مرکز ما جراحي به منظور بستن فيستول از طريق آنال انجام شده بود، که موفقيت آميز نبود. ۷ بيمار ديگر به طريقه هاي غيرجراحي تحت درمان هاي طولاني مدت قرار گرفته بودند.
يافته ها: تمام بيماران مرد بودند. ميانگين زمان پيگيري بيماران ۴ سال بود. ميانگين سن بيماران ۵۰٫۵ سال بود. اندازه فيستول ها ۱-۲ سانتيمتر و در فاصله ۳-۴ سانتيمتري از شيار آنال بود. فيستول هاي ۵ بيمار از ۸ بيمار که به روش هاي York-Mason و از طريق پرينه با قراردادن فلپي از عضله گراسيليس درمان شدند، بهبود يافتند. سه بيماري که از طريق شکم به همراه برداشتن استخوان پوبيس درمان شدند، دچار عود فيستول و تنگي مجراي ادرار شدند که تحت ترميم مرحله اي مجرا قرار گرفتند و در هنگام عمل فلپي از پوست پرينه بر روي فيستول قرار داده شد. در مرحله بعد مجرا ترميم گرديد و مشکل بيماران برطرف شد. پس از درمان کامل هيچ کدام از بيماران دچار بي اختياري ادرار يا مدفوع نبودند. فقط ۳ بيماري که ابتدا از طريق شکم به همراه برداشتن استخوان پوبيس تحت درمان قرار گرفته بودند، دچار ناتواني جنسي شده بودند.
نتيجه گيري: روش جراحي York-Mason براي ترميم فيستول هاي بين مجرا و رکتوم يک روش با نتايج بسيار خوب و عوارض کم مي باشد. به ويژه در فيستول هاي متعاقب جراحي و کوچک که بافت حاشيه اي سالم و بدون عفونت يا اسکار باشد. در موارد فيستول هاي ناشي از راديوتراپي با نسج نامناسب و سايز بزرگ فيستول روش پرينه آل همراه با اينترپوزيشن عضله گراسيليس نتايج خوبي به همراه دارد.