مقاله فيلم هاي خوراکي: شاخص هاي کيفي و روش هاي توليد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: فيلم هاي خوراکي: شاخص هاي کيفي و روش هاي توليد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بسپار
مقاله پوشش
مقاله زيست – کافت
مقاله فيلم خوراکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضويان سيداميرمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: سهراب وندي سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زيست – کافت بودن (تجزيه پذير بودن زيستي)، خوراکي بودن و کارآمد بودن فيلم هاي خوراکي سبب شده است که اين فيلم ها به عنوان جايگزين هاي فيلم هاي سنتزي به طور وسيع مورد مطالعه، پژوهش و کاربرد قرار گيرند. از جمله کاربردهاي فيلم هاي خوراکي در ارتباط با مواد غذايي مي توان به پوشش دادن فرآورده هاي قنادي، ميوه ها و سبزي هاي تازه، برخي فرآورده هاي گوشتي، برخي فرآورده هاي لبني، شکلات، تنقلات، غلات صبحانه اي، طيور و ماهي، فرآورده هاي منجمد، فرآورده هاي خشک شده و خشک شده انجمادي و نظاير اينها اشاره داشت. کارآيي فيلم هاي خوراکي به شاخص هاي کيفي آن ها مربوط مي شود. اين شاخص ها نيز به نوبه خود از جنس فيلم و روش توليد آن اثر مي پذيرند. در اين مقاله، شاخص هاي کيفي فيلم هاي خوراکي، روش هاي سنجش اين خواص و روش هاي پايه اي توليد آن ها مورد مرور قرار مي گيرد.