مقاله فيلوژني قبيله Eritrichieae از تيره Boraginaceae در ايران بر اساس صفات ريخت شناسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فيزيولوژي و تكوين جانوري (علوم زيستي) از صفحه ۳۳ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: فيلوژني قبيله Eritrichieae از تيره Boraginaceae در ايران بر اساس صفات ريخت شناسي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانواده گل گاو زبان
مقاله Eritrichieae
مقاله ريخت شناسي
مقاله فيلوژني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوش سخن مظفر مريم
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتمند سارا
جناب آقای / سرکار خانم: كاظم پوراصانلو شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: نژادستاري طاهر
جناب آقای / سرکار خانم: عطار فريده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قبيله Eritrichieae از تيره گاوزبان داراي ۴ زير قبيله، ۶ جنس و ۲۸ گونه در ايران مي باشد. ۲۸ گونه از قبيله مزبور و ۶ گونه از خويشاوندانش (۴ گونه از قبيله Cynoglosseae و ۲ گونه از قبيله (Myosotideae مورد بررسي ريخت شناسي قرار گرفتند. هدف از اين تحقيق بازسازي فيلوژني قبيله Eritrichieae و موقعيت زير قبيله ها و جنس هاي آن ها است. بررسي هاي انجام شده روي نمونه هاي هرباريومي موجود در هرباريوم دانشگاه تهران و پژوهشکده علوم گياهي دانشگاه مشهد و با استفاده از مقاله ها و فلورها به دست آمد و تجزيه و تحليل فيلوژني بر روي ۳۳ صفت ريخت شناسي با استفاده از روش ماکزيمم پارسيموني تعبيه شده در نرم افزار PAUP انجام گرفت. نتايج به دست آمده نشان داد قبيله Eritrichieae تک تبار نمي باشد. گونه هاي اين قبيله به صورت آميخته با گونه هاي قبيله Cynoglosseae قرار مي گيرند و هيچ يک از اين دو قبيله تک تبار نيستند. زير قبيله هاي Rocheliinae تنها با جنس Rochelia (با ميوه هاي دو فندقه اي) و Heterocaryinae تنها با جنس Heterocaryum (با ميوه هاي چهار فندقه اي بزرگ و به هم چسبيده) تک تبار مي باشند، ولي قبيله Eritrichineae با سه جنس Lappula،Lepechiniella  و  Eritrichiumک تبار نمي باشد. بر اساس نتايج به دست آمده، زير قبيله Asperiginae تنها با گونه Asperugo procumbens با وجود کاسه رشد يافته در زمان ميوه دهي و قابل رويت نبودن ميوه، بايستي دوباره به قبيله Asperugeae احيا شود و گونه Trichodesma africanum از قبيله Cynoglosseae به عنوان برون گروه انتخاب گردد.