سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد امینی – موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران
یاسر فاضل بیدگلی – موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

تبدیل موجک عرصه جدیدی برای پردازش داده‌های مغناطیسی فراهم می‌آورد. این تبدیل، اطلاعات حاصل از وابستگی فضایی عدد موجها را حفظ می‌کند و به این صورت می‌توان فیلترهای متغیر با فضا طراحی کرد که روی ضرائب موجک عمل می‌کنند. در این بررسی، به کمک تبدیل موجک پیوسته فیلترهای خطی یک بعدی و دوبعدی متقارن شعاعی ساخته می‌شود که پاسخهای عدد موجی وابسته به فضا دارد. یکی از کاربردهای این فیلتر به عنوان عملگر ادامه فراسوی سطح-متغیر است. این فیلتر چارچوبی قوی و موثر جدیدی را برای بهبود فیلترهایی فراهم می‌آورد که برای استفاده توسط تکنیکهای حوزه فضایی یا عدد موجی غیر کاربردی هستند. مشکلات موجود در ادامه فروسو ناشی از وجود نوفه که به شدت ادامه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، توسط این فیلتر کاهش می‌یابد. در انتها این فیلتر با دیگر روشهای متداول برای ادامه فراسو و فروسو مقایسه می‌شود.