سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ایمان گنجی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
حمیدرضا سیاهکوهی – استادیار گروه فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

اصول لرزه‌نگاری بر مبنای انتشار امواج لرزه‌ای در محیط کشسان است. این امواج هنگام انتشار در محیط زمین واقعی تضعیف می‌شوند. تضعیف امواج تابع فرکانس بوده و باعث افت فرکانس غالب و به تبع آن موجب از بین رفتن قدرت تفکیک در مقاطع لرزه‌ای می‌گردد. یکی از عوامل اصلی در تضعیف امواج لرزه‌ای، پدیده جذب می‌باشد. در این مقاله با بکارگیری ایده فیلترهای خطی غیر پایا، راه‌کاری برای جبران اثر این پدیده از داده‌های لرزه‌ای معرفی می‌شود. روش مورد نظر در این مطالعه موسوم به PSO بوده و بر پایه عملگرهای شبه دیفرانسیلی در حوزه زمان-فرکانس است. نتایج نشان می‌دهند که بهتر است قبل از اعمال روش، تا حد امکان نوفه‌ها به کمک فیلترهای مناسب حذف شوند، زیرا در فرایند جبران اثر Q، همراه با تقویت سیگنال، نوفه‌ها نیز (بخصوص در بخش انتهایی ردلرزه) تقویت شده و باعث محو شدن سیگنالهای اصلی می‌شوند.