سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

وهاب نفیسی – گروه مهندسی نقشه برداری، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، ایران
مرضیه جعفری – گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی دانشگاه اصفهان، ایران
غلامرضا جودکی – گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده:

پدیده‌های ژئودینامیکی و تکتونیکی پوسته را میتوان به عنوان عوامل عمده خطاهای سیستماتیک موثر بر روش مشاهدات ژئودتیکی در نظر گرفت. از این رو، با پردازش سریهای زمانی مشاهدات ژئودتیکی و پالایش آنها با استفاده از فیلترهای عددی میتوان جابجاییهای پوسته در یک منطقه را کشف نمود. در این مقاله روشی ارائه گردیده است که با استفاده از فیلترهای عددی میتوان جابجاییهای پوسته در یک منطقه را کشف نمود. در این مقاله روشی ارائه گردیده است که با استفاده از فیلتر عددی وینیر و مشاهدات ایستگاههای دائمی GPS بتوان جابجایی پوسته را کشف کرد.