سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جلال روح اله نژاد – سازمان هوافضا
رسول ملک فر – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله روشی برای تخمین غیر فعال موقعیت سه بعدی هدف در سامانه ی جستجو گر مادون قرمز تصویری ارائه شده است . در جستجو گرهای تصویری زوایای سمت و ارتفاع تنها پارامترهای هستند که در تخمین حالت اهداف نوعی در مد ردیابی می وتنند مورد استفاده قرار بگیرند . در تخمین موقیت هدف به علت خطای ذاتی تبدیل زوایای سمت وارتفاع به موافه های مکانی خطاهای بزرگی در مثلث بندی حادث می گردد . در این مقاله روشی بر مبنای فیلتر کالمن ارائه شده است که با بهره گیری از خواص تابشی لحضه ای رسیده به حساسه جستجو گر مادون قرمز تصویری خطای تخمین موقعیت را به کمینه مقدار ممکنه می رساند