سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ناهید امانی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
محمود فتحی – دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی کامپیوتر
مهدی دهقان – دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

زمانی که خرابی در شبکه های مخابراتی پیش می آید، سیستمهای مدیریت شبکه و اپراتورها با حجم زیادی از پیام های آلارم مواجه می شوند. بنابراین مانیتورینگ شبکه و تشخیص خرابیها کار بسیار مشکلی برای آنها می شود. همبستگی آلارم با استفاده از مانیتورینگ، فیلترکردن و حذف آلارمها و اطلاعات اضافی، محل دقیق خرابی را کشف می کند. سیستمی شبیه سازی، طراحی و پیاده سازی کرده ایم که فرایند همبستگی آلارمها را با استفاده از روش استدلال مورد پایهانجام می دهد. روش CBR می تواند در حوز ههای مختلف تصمیم گیری، عیب یابی، تشخیص و طبقه بندی اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد. و چون فرآیند صادرشدن آلارمها، احتمالی و غیرقطعی است، CBR با قابلیت یادگیری افزایشی، برای تشخیص خرابی بسیار کارا ومناسب می باشد. این شبیه ساز برای سوییچهای مخابراتی بین شهری ایران هم مورد آزمایش قرار گرفته، و تا ۹۰ % خرابیها به طور صحیح تشخیص داده شده اند.