مقاله قابليت هاي استفاده از داده هاي سنجش از دور در مطالعه توفان هاي گرد و خاك، سيلاب ها و بارش هاي شديد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: قابليت هاي استفاده از داده هاي سنجش از دور در مطالعه توفان هاي گرد و خاك، سيلاب ها و بارش هاي شديد
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مخاطرات اقليمي
مقاله تصاوير ماهواره اي
مقاله آشكار سازي
مقاله توفان گرد و خاك
مقاله سيلاب
مقاله بارش شديد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده اصل منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مخاطرات اقليمي هر ساله در ايران خسارات جاني و مالي بسياري بر جاي مي گذارند. بر همين اساس شناخت و ارزيابي اين مخاطرات به منظور كاهش اثرات آن ها، از اهميت فراواني برخوردار است. با توجه به گسترش جغرافيايي وسيع كشور ايران و پراكنش نامناسب ايستگاه هاي سنجش زميني، دسترسي و جمع آوري داده هاي مخاطرات اقليمي همواره با مسايل و مشكلات زيادي مواجه بوده است. امروزه با پيشرفت تكنولوژي سنجش از دور فرصت هاي بسيار خوبي در زمينه جمع آوري و ارزيابي مخاطرات بوجود آمده است. در اين تحقيق مخاطرات توفان گرد و خاك ۱ و ۲ جولاي ۲۰۰۸ در خوزستان، سيلاب ۱۱ فوريه ۲۰۰۵ در چابهار و بارش شديد (گنو) ۶ جون ۲۰۰۷ جهت بررسي، انتخاب شده اند. ارزيابي اين مخاطرات توسط سنجندهاي AVHRR, MODIS, SEAWIFS, VISSR و در مواردي MSS و TM صورت گرفته است. در تحقيق حاضر، جهت تشخيص مخاطرات در تصاوير از روش مشاهده بصري استفاده شده است. در اين روش از خصوصياتي مانند: تن، رنگ، شكل، اندازه، بافت كه هركدام معرف خصوصيات ظاهري پديده اي مي باشند و همچنين از تصاوير تركيب رنگي (RGB) كه سبب بارز شدن مخاطرات با رنگي ويژه مي گردد براي آشكارسازي مخاطرات استفاده شده است. نتايج اين مطالعه نشان مي دهدكه جهت مسير يابي مخاطرات، سنجنده هاي داراي قدرت تفكيك زماني بالاتر و براي اطلاع از جزييات و منبع مخاطرات سنجنده هاي داراي قدرت تفكيك مكاني بالاتر مفيد مي باشند. سنجنده MODIS و SEAWIFS براي آشكار سازي توفان هاي گرد و خاك، همچنين سنجنده MODIS جهت آشكار سازي سيلاب مفيدتر از ديگر سنجنده ها مي باشد. براي ارزيابي بارش هاي شديد نيز سنجنده ماهواره  METEOSATبه دليل قدرت تفكيك زماني هر ۳۰- ۱۵ دقيقه بهترين سنجنده مي باشد.