سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ژئوماتیک نقشه برداران ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

موسی ساعی جمال آباد – گروه نقشه برداری، دانشکده فنی، دانشگاه زنجان
صادق جمالی – گروه نقشه برداری، دانشکده فنی، دانشگاه زنجان

چکیده:

امروزه با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور می توان بسیاری از پدیده های طبیعی را مانیتور کرد. یکی از بلایای طبیعی که کشور ما همواره با آن روبروست،پدیده سیل است. تصاویر رادار در مقایسه با تصاویر سنجش از دور نوری به علت توانایی تصویربرداری در هر شرایط آب و هوایی، اطلاعات بیشتری را در اختیار ما قرارمیدهد. به همین علت در بررسی میزان خسارت ناشی از سیل و همچنین مشخص کردن سطحی از اراضی که در زیر آب قرار گرفته است، استفاده از تصاویر رادار نتایج بهتر و مفیدتری را در بر خواهد داشت. ولی استفاده از تصاویر نوری و تلفیق آنهابا تصاویر رادار از لحاظ آنالیزهای بعدی و تفسیر بصری و مشاهده نتایح مفیدتر خواهد بود. در این مقاله سعی شده این مزیا بررسی شدهنحوه بکارگیری این تصاویر مورد بررسی قرار گیرد. از آنجایی که تصویر رادار برای منطقه ای از این کشوردر هنگام وقوع سیل، قبل و بعد آن وجود نداشت، سعی شده مزایا استفاده از این تصاویر بررسی شده و از تصاویر موجود لندست TM برای منطقه ای در شمال کشور، رودخانه سفید رود در دوتاریخ ۱۹۹۱ و ۲۰۰۲ از این تصاویر استخراج شده و تغییراتش در دو تاریخ فوق مورد بررسی قرار گیرد ونهایتا یک کاربرد، هنگامی که از تلفیق تصاویر رادار و نوری مورد استفاده قرار می گیرد را بررسی خواهیم نمود.