سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالحمید انصاری – دکتری ژئوفیزیک

چکیده:

دراین مطالعه نقش روش ژئوفیزیکی گرانی سنجی در شناخت ویژگیهای توده های معدنی در مراحل پی جویی و اکتشاف بررسی شده است از قابلیتهای روش فوق الذکر در تعیین مشخصات توده های معدنی می توان به تعیین محل و گسترش توده شناخت عمق قرار گیری نحوه قرار گیری (شیب)، عمق روباره، ضخامت مادهمعدنی، تخمین ذخیره کانسار اشاره کرد. به منظور ارزیابی توانایی های ذکر شده داده های گرانی سنجی توده شماره ۲ معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته و نتایج حاصله در مورد مشخصات توده های معدنی با مشخصات آنها که از حفاریهای اکتشافی بدست آمده مقایسه گردیده است. .