سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سلیمان رسولی آذر – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
حسن صدیقی – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاوزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فناوری اطلاعات به شکل نوین در سالهای اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است. در این مقطع زمانی بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیده اند که توسعه فناوری اطلاعات عامل مهمی در توسعه و رشد اقتصادی آنان محسوب می شود. فناوری اطلاعات و ارباطات این قابلیت را نمایان ساخته است که می تواند در جهت تواناسازی و تقویت بخش کشاوزی موثر واقع گردد. از این رو مسئله کاربرد و تعیین نقشهای ویزه ای که این فناوری می تواند در زنینه پیشرفت و سودمندی در بخش کشاورزی به همراه داشته باشد. شایان توجه اساسی می ابشد. بخش کاشورزی برای بهبودافزایش کارایی در تولید و بازاریابی محصولا کشاورزی نیاز هب استفاده و بکارگیری فناوری اطلاعات دارد. فناوری اطلاعات در بخشهای مختلف توانسته است با توانمندساز و یکسان سازی دسترسی به دانش و اطلاعات موجود، فرصتهای را برای توسعه این بخشها فراهم آورده است. بخش کشاورزی نیز از این امر بی بهره نبوده و نمونه های مختلفی از کاربرد و قابلیتهای این فناوری برای ما آشکار شده است که کشورهای پیشرفته وتوسعه یافته از آن بهره می گیرند. در این مقاله سعی بر آن است تا با شناسایی و قابلیتهای فناوری اطلاعات اهمیت و توجه به نقش کاربردی آن را در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار دهیم. اینمقاله بر اساس روش مطالعه کتابخانه ای و مطالعه اسناد مدارک علمی همچنین جستجوی گسترده اینترنتی در پایگاه های اطلاع رسانی مانند (Rose Net – Google _Since Direct) انجام گرفته است.