سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود تابش – استادیار گروه مهندسی عمران – دانشکده فنی– دانشگاه تهران
محمودرضا دلاور – استادیار گروه مهندسی نقشه‎برداری – دانشکده فنی– دانشگاه تهران
علی دلخواه – کارشناس شرکت آب و فاضلاب کاشان

چکیده:

بررسی دقیق و علمی اصلاح شبکه‌های توزیع آب شهری با استفاده ازGIS امکان تحلیل نتایج را با دقت و وسعت بیشتر فراهم میکند. در این مقاله نتایج تحلیل هیدرولیکی همراه با سایر اطلاعات مانند حوادث و اتفاقات در قالب شاخصهای متنوعی مانند نرخ شکست, نشت آب، قابلیت کاربری و رگرسیون خطی و غیرخطی حوادث در محیط GIS مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده، تحلیلهای اقتصادی و عملیاتی نیز امکان پذیر است. نتیجه این روش بررسی گزینه‌های اصلاح لوله‌های یک شبکه توزیع آب شهری را امکان پذیر می‌سازد. در پایان با ارائه یک شبکه نمونه واقعی قابلیتهای روش پیشنهادی معرفی شده‌اند