سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
سمیه قدرتی تکلیمی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
سامره قدرتی تکلیمی – کارشناس جغرافیا و برنامهر یزی شهری

چکیده:
طبیعت منبعی قوی از انرژی برای انسانهاست، خاصه انسان امروز که در دام مشکلات زندگی شهری به ویژه کلانشهرها گرفتار آمده و با ناهنجاریهایی چون آلودگی هوا، ترافیک و استراسهای زندگی پرهیاهوی شهری دست و پنجه نرم می کند. سفر به طبیعت، امروزه برای زدودن غبار و زنگار زندگی شهری از روح و جسم انسانها و بازیابی انرژی لازم برای زندگی، فراتر از تفریح رفته و تبدیل به یک ضرورت شده است. این مقاله حاصل روشی توصیفی و تحلیلی است که به شناسایی و تحلیل جاذبه های اکوتوریستی روستای داماش و نقشی که در توسعه همه جانبه آتی این روستا خواهد داشت، می پردازد. یافته های تحقیق بیانگر وجود جاذبه های اکوتوریستی بالقوه در روستای مورد مطالعه بوده که با معرفی آنها و تشریح اهمیت گردشگری توجه مسئولین را به آماده سازی زیرساختهای گردشگری در این منطقه فراهم نموده با توجه به این نکته که، روستای داماش به دلیل داشتن چشم اندازهای بدیع بخصوص گونه خاص گیاهی، از تلفیق زندگی انسان و طبیعت هر ساله گردشگران و مسافران زیادی را به سوی خود فرا می خواند.