سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

بهی جلیلی سه بردان – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد خاکشناسی
فردین صادق زاده – مدیر مسئول آزمایشگاه خاکشناسی بیجار
عبدالامیر معزی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
مصطفی چرم – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

غبار کوره صنایع فولاد یکی از محصولات فرعی کارخانجات صنایع فولاد است که هر ساله مقادیر زیادی از این مواد در اهواز تولید می شود . تجمع این مواد در اطراف کارخانجات علاوه بر محدودیت های فیزیکی خطرات زیست محیطی را نیز در بر دارد ( ١). غبار کوره صنایع فولاد عمدتًا حاوی کانی های سیلیکات کلسیم است و pH شدیدًا قلیایی دارد که پتانسیل اینمحصول جانبی صنایع فولاد را به عنوان ماده آهکی در خاک های اسیدی افزایش می دهد ( ٢). برخلاف جنبه های مفید غبار کوره صنایع فولاد به عنوان اصلاح کننده خاک های ا سیدی به دلیل وجود مقادیر نسبتًا بالای فلزات سنگین در غبار کاربرد آن در کشاورزی ممکن است ایجاد مشکل کند، و باعث انباشته شدن بیش از حد فلزات سنگین در خاک شود ( ٣). بدیهی است افزایش عناصر سنگین به هنگام استفاده از ضایعات صنایع فولاد به عنوان اصلاح کننده خاک یکی از مسائل عمده زیست محیطی است . هدف از اجرای تحقیق حاضر بررسی تأثیر کاربرد غبار کوره صنایع فولاد بر قابلیت جذب آهن، روی، منگنز، کادمیم و سرب به وسیله گیاه سورگوم در خاک اسیدی می باشد.