سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هدایت سالاری – کارشناس مهندسی صنایع – مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری زیر دریا
حبیب اله عباسی – کارشناس مهندسی صنایع – مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری زیر دریا

چکیده:

قابلیت دوام به توانایی محصول در انجام کار پیش بینی شده طی یک دوره زمان مربوط می شود. به عبارت دقیق تر قابلیت دوام، احتمال این است که یک محصول کار پیش بینی شده خود را طی یک دوره تعیین شده تحت شرایط محیطی معین بطور رضایت بخش انجام دهد.
با توجه به تعریف فوق چهار عامل مربوط به قابلیت دوام عبارتند از :
الف ) مقدار عددی احتمال
ب ) عمل پیش بینی شده
ج) عمر
د) شرایط محیطی
با توجه به ماهیت های صنایع دریایی بخصوص تجهیزات قرار گرفته در آب و یا در زیر سطح آب موضوعی Reliability محصول و تجهیزات اهمیت بسیار بسزایی پیدا می کند و عوامل چهارگانه قابلیت دوامدر این گونه محصولات با حساسیت و دقت نظر بسیار بالایی مورد توجه می باشد.
قابلیت دوام در حوزه دریا و زیر دریا به عنوان یک چالش بزرگ و دارای جنبه های حائز اهمیت طراحی، ساخت، حمل و نقل، تعمیر و نگهداری میباشد.