سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر البدوی – مدیر گروه مهندسی فناوری اطلاعات و استادیار بخش مهندسی صنایع دانشگاه
رضا شفاعی – کارشناس ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی – اجتماعی

چکیده:

بر اساس «دیدگاه منبع – محور به شرکت » (RBV) برای دستیابی به مزیت رقابتی ، شکرت ها باید قابلیتهای مهم و اساسی خود را شناسایی و پرورش دهند. فرایندی که بوسیله آن مننبه سازمانی به اجزایی از قابلیتهای اساسی در شرکتها تبدیل می شوند یک فرایند یادگیری است که می تواند با استفاده از مفاهیم RBV توضیح داده شود . به علاوه، گسترش کاربدرهای استراتژیک IT که سیستم های اطلاعاتی استراتژیک (SIS) نیز نامیده می شوند، الگوهایی را بدنبال دارد که با ساختار فرایند یادگیری بسیار مشابه است .
این مقاله بر ابعاد یادگیری در زمینه توسعه قابلیتها تاکید دارد و در پی آن است که چگونه فناوری اطلاعات (IT) می تواند به این امر کمک کند. فناوری اطلاعات یک منبع استاندارد شده و در دسترس می تواند در فرایند بنیادی که منابع را به قابلیتها، و ا زآن پس، به قابلیتهای اساسی برای رقابت درصحنه جهنی تبدیل میکند، به کار گرفته شود.