سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
امیرحسین حلبیان – استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
مطهره اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکزآران و بیدگل
محسن عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل

چکیده:
یکی از مفاهیم جدیدی که امروزه در مطالعات گردشگری و زمین گردشگری مورد توجه قرار گرفته است، ژئومورفوسایت ها هستند. این پدیده شامل لندفرم های ویژه ای است که بر مکان های ویژه ی گردشگری تأکید دارند و از ارزش های علمی، اکولوژیکی، فرهنگی، زیبایی و اقتصادی به صورت توأم برخوردار می باشند. در این نوشتار تلاش شده است با استفاده از روش رینارد توانمندی های گردشگری برخی ژئومورفوسایت های استان همدان که متشکل از اشکال متنوع است ارزیابی قرار گیرد. در این روش با بهره گیری از پیمایش های میدانی، دو معیار اصلی شامل ارزش علمی و مکمل مورد ارزیابی قرار گرفته است، در این روش ارزش علمی متشکل از عیار حفاظتی، کمیابی، شاخص بودن و ارزش های جغرافیایی دیرینه و عیار مکمل شامل ارزش های فرهنگی، تاریخی، مذهبی، زمین تاریخی و اقتصادی می شود همچنین با استفاده از شاخص اقلیم آسایش گردشگری climate index Tourism تقویم اقلیم گردشگری استان همدان مشخص شده است. نتایج نشان داد ژئومورفوسایت های مورد مطالعه از نظر معیارهای ارزگذاری فوق الذکر در سه دسته قابل دسته بندی است. که از میان آنها غارعلیصدر با کسب بالاترین امتیاز، بیشترین پتانسیل گردشگری را در مقایسه با سایر سایت ها داراست. از نظر شاخص اقلیم گردشگری TCI درماه می (اردیبهشت)، ژوئن (خرداد)، جولای (تیر)، سپتامبر (شهریور) و ماه اکتبر (مهر) شرایط ایده آل و رتبه ای بالا بوده و این ماه ها بهترین زمان برای حضور گردشگر می باشد.