سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۵۵

نویسنده(ها):

ذبیح ا… ناصحی – مدیر واحد مهندسی صنایع شرکت بین المللی و مهندسی پارسا مشاور تهران
امیر مؤید کمالی ناصری – کارشناس مسئول واحد مهندسی صنایع شرکت بین المللی و مهندسی پارسا مشاور
مریم افتخار – کارشناس واحد مهندسی صنایع شرکت بین المللی و مهندسی پارسا مشاور تهران

چکیده:

این مقاله به بررسی استاندارد مدیریت پروژه PMBOK و نرم افزارهای متداول برنامه ریزی و کنترل پروژه می پردازد و در قالب دو جدول میزان برآورده سازی الزامات این استاندارد را توسط نرم افزارهای مذکور بیان می نماید .