سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنگره منطقه ای راهکارهای توسعه اقتصادی استان کردستان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

اکبر محمدی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و کارشناس امور زیربنایی سازمان مدیریت و

چکیده:

از مهم ترین و ضروری ترین بنیادها که مشوق و تسهیل کننده امر توسعه می باشند کمیت و کیفیت زیربناها می باشند که شامل ارتباطات (حمل و نقل زمین ، هوایی ، ریلی و دریایی) صدا و سما ، مخابرات و پست و IT ، تاسیسات و تجهیزات عمومی ( انبارها ، سردخانه ها و سلوها ) ناوگان حمل و نقل ، فناوریهای نوین ارتباطی ، انرژی (برق و گاز و سوخت) و تاسیسات مهار و توزیع آب می باشد. در استان کردستان به دلایل تاریخی و نیط ضعف های اساسی در ساختار اقتصادی استان زیربناها هم از درجات کمی و کیفی بسیار نازلی برخوردار می باشند و علیرغم توجه دولت جمهوری اسلامی همچنان شکاف زیادی بین استان و سایر مناطق کشور وجود دارد. در این مقاله بر اساس آمار و اطلاعات مستند وضعیت موجود بررسی شده سپس در بخشهایی که امکان داشته مقایسه ای با میانگین کشوری صورت گرفته و همچنین در مواردی میزان رشد و یا نزول آنها و نیز سهم هرکدام از کل کشور بررسی شده است. در نهایت با توجه به رئوس کلی سند توسعه استان و چشم انداز ۲۰ ساله و پتانسیلهای موجود استان ، پیشنهادی های در جهت تقویت و توسعه این بخش به منظور تسهیل امر توسعه همه جانبه در استان ارائه شده است و جایگاه و نقش فعلی زیربناها در امر توسعه استان تحلیل شده است.