سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

مصطفی نقی زاده – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

هرچند که نیم قرن از ارائه روش مگنتوتلوریک در عرصه اکتشافات ژئوفیزیک نمی گذرد، ولی این روش امروزه از چنان جایگاهی در بین روشهای ژئوفیزیک برخوردار است، که از لحاظ کمی و کیفی هیچ روش ژئوفیزیکی بجز عملیات لرزه ای به پای آن نمی رسد که در قیاس بین ایندو روش نیز، با توجه به هزینه های سنینی که روشهای لرزه ای دارند و شرایط محیطی خاصی که اینروشها زا لحاظ توپوگرافی آران در منطقه ای وسیع می طلبند، بازهم مزیت های زیادی در بکارگیری روش مگنتوتلوریک برای اکتشافات مقدماتی و نیمه تفصیلی می توان یافت. با التفات به این موارد لزوم به این مطلب احساس می شود که مقاله هایی در مورد قابلیت ها و محدودیت های این روش، در محافل زمین شنناسی ارائه شود تا تحقیقات زمین شناسی کشور از این روش مدرن و پر کاربرد بی بهره نماند. در این مقاله پس از بیانی ساده از اساس روش مگنتو تلوریک و مزیت ها و محدودیت های آن یک نمونه از کار عملی انجام شده در شمال غرب کشور برای اکتشاف منابع ژئوترمال، همراه با برخی نتایج آورده خواهد شد.