سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ذبیح الله یوسفی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مرضیه واعظ زاده – کارشناس بهداشت محیط
عبدالایمان عمویی – اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
حسینعلی اصغرنیا – اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

چکیده:

اهمیت دفع بهداشتی زباله همراه با پیامدهای زیست محیطی شان به خوبی شناخته شده است. عدم مدیریت صحیح زباله نه تنها سبب بیماریهای واگیر، تجمع مگس و حشرات موذی و تعفن و زشتی مناظرمی شود، بلکه می تواند با آلودگیهای زیست محیطی بویژه آلودگی آب، خاک و هوا آسیب های فراوانی ایجاد نمایند. بنابراین توسعه روش مناسب جهت دفع زباله ها بدون آلودگی محیط زیست دارای اهمیت ویژه است. یکی از روشهای بسیار مناسب ، تبدیل آنها به کمپوست توسط کرمهای خاکی و بهره گیری بهینه از آنها به عنوان کود گیاهی آلی در کشاورزی است. در حال حاضر در ایران دفع زباله در شهر ها و روستا ها دارای مشکلات بهداشتی فراوانی بوده وباعث تهدید سلامتی انسان و آلودگی محیط زیست می گردد. مطالعه حاضر با توجه به نقش مؤثر کرمهای خاکی در تبدیل زباله های خانگی به کود آلی (کمپوست ) انجام شده است . هدف از انجام این پژوهش شناسایی انواعی از کرمهای خاکی می باشد که بهترین قابلیت تولید کمپوست از زباله های خانگی را در محدوده استان مازندران دارا می باشد، تا با شناسایی آن نوع یا انواع ، استفاده از آنها را جهت تهیه کود کمپوست در استان مازندرا ن پیشنهاد کنیم . در این تحقیق ابتدا انواع مختلف کرمهای خاکی بر اساس ویژگیهای ظاهری تفکیک گردید . سپس تعداد و وزن مشخصی از هر نوع کرم خاکی در بستری از خاک قرار گرفت . به منظور ایجاد بستری مناسب ، تعدادی گلدان پلاستیکی مورد استفاده قرار گرفت .در بسترها ۴ سانتیمتر ماسه ریز کف گلدان ها و روی آن به ضخامت حدود ۴ سانتیمتر خاک نرم (بافت متوسط ) ریختیم . سپس کرمهای خاکی را روی بستر قرار دادیم. روی این لایه به ضخامت حدود ۲ سانتیمتر کود حیوانی ریختیم. جهت حفظ رطوبت بطور متناوب به بستر ها آب افزوده شد سپس ۱۷ روز پس از اولین بارگیری و ۳۵ روز پس از دومین بارگیری ، خاک بستر های مختلف از لحاظ ترکیب شیمیایی (…، P ، N) و کیفیت میکروبی مورد بررسی قرار گرفت نسبت C/N پس از ۱۷ روز فاصله زمانی از اولین بارگیری ۷/۵ درصد و پس از ۳۵ روز فاصله زمانی از اولین بارگیری اولین ۱۵ درصد کاهش نشان داد. بعلاوه روند افزایش کربن آلی و کل ، ازت و فسفر ، مواد آلی و COD در طی فرآیند ورمی کمپوستینگ گویای عملکرد کرمهای خاکی است. نتایج تحقیقات نشان داد که کرم خاکی (Eisenia foetida) بهترین راندمان تولید ورمی کمپوست را طی ۱۷ روز پس از اولین بارگیری دارا می باشد .همچنین مطالعات انجام شده ، ۳۵ روز پس از دومین بارگیری ، برتری قاطع و مشخصی را نسبت به دوره اول نشان نمی دهد .