سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدابراهیم موسوی اشکیکی – دانشگاه صنعتی شریف-دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

چکیده:

استفاده از خرپا به عنوان تیرهای باربر، در ساختمانهای صنعتی و تجاری چند طبقه با طول دهان ههای زیاد، بعنوان یکی از گزین ههای اصلی طراحی، مورد توجه طراحان م یباشد. این تیرها به دلیل شیوه ساخت و ارتفاع زیاد، دارای سختی و مقاومت بیشتری نسبت به ستونها هستند. در این گونه ساز هها، تحت اثر زلزله، امکان تشکیل مفصل پلاستیک در ستونها وجود دارد که از نظر مهندسی، امر مطلوبی نیست. اخیراً، نوع جدیدی از خرپا پیشنهاد شده که محل تشکیل مفصل پلاستیک در آن، در ناحیه میانی خرپا م یباشد. قابهای با تیرهای خرپایی با ناحیه شکل پذیر در قسمت میانی تیر، قابهای ممان گیر خرپایی ویژه نامیده می شوند. در این مقاله، ضمن بررسی رفتار قابهای خرپایی ویژه، مقایس های بین رفتار این نوع قاب با قابهای خرپایی معمولی به عمل م یآید.