سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

منصوره طاهباز – عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در زمینه صرفه جویی در مصرف انرژی و حفاظت محیط زیست، یکی از مواردی که باید در امر طراحی معماری خصوصا طراحی پنجره مورد توجه قرار گیرد استفاده بهینه از نور و گرمای خورشید است. در این ارتباط هر روشی که بتواند به سادگی و سرعت، دانش لازم در مورد کنترل گرما و نور خورشید را در اختیار معمار قرار دهد، مورد استقبال خواهد بود. مقاله حاضر به معرفی روشی ساده ، جامع و عملی برای محاسبه کارآیی پنجره بر اساس بهر مندی غیر فعال از نور و گرمای خورشید اختصاص دارد. در این روش نحوه عملکرد پنجره در برابر نور و گرمای خورشید در یک دوره یکساله، روی تقویم نیاز اقلیمی ترسیم خواهد شد. این نمودار قاب هرم شیدی نامیده شده است که به کمک آن می توان درصد کارآیی پنجره نسبت به وضعیت ایده آل بهر مندی از نور گرمای خورشید( براساس نیازهای اقلیمی و رفتاری فضای پشت پنجره) را محاسبه نمود. درصد به دست آمده عدد هرم شیدی پنجره نامیده شده است.