مقاله قارچ هاي هيفوميست‌ جدا شده ازحشرات و اثر بيماري زايي آنها روي سوسک کلرادو در استان همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۴۶۵ تا ۴۷۰ منتشر شده است.
نام: قارچ هاي هيفوميست‌ جدا شده ازحشرات و اثر بيماري زايي آنها روي سوسک کلرادو در استان همدان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل بيولوژيکي
مقاله سيب زميني
مقاله سوسک كلراد
مقاله هيفوميست ها
مقاله Beauveria bassiana

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسداله پور مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: ظفري دوستمراد
جناب آقای / سرکار خانم: زارع رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيوكنترل حشرات با بيمارگرهاي قارچي مي تواند به عنوان يک جايگزين مناسب يا حداقل مكمل سموم شيميايي مورد استفاده قرار گيرد. در اين مطالعه ۴۲ جدايه قارچ متعلق به ۱۲ گونه از حشرات مختلف جداسازي و شناسايي شدند و از بين آنها هفت جدايه براي بررسي اثر بيماري زايي آنها روي لاروهاي سوسک كلرادو در استان همدان بكار رفت. اين زيست سنجي بصورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي انجام شد. آزمون بيماري زايي ثابت کرد که همه اين جدايه‌ ها روي لاروهاي سوسک کلرادو بيماري زا هستند. در همه جدايه‌ ها با افزايش غلظت سوسپانسيون اسپور قارچ ها درصد مرگ و مير لاروها افزايش يافت. سوسپانسيون اسپور با غلظت ۱۰۷ کنيديوم در ميلي ‌ليتر از جدايه ‌هاي Beauveria bassiana (دو جدايه)، Paecilomyces SP. (دو جدايه)، Isaria farinosa، Trichoderma koningiopsis و Fusarium verticillioides هر كدام يک جدايه به ترتيب باعث ۱۰۰، ۱۰۰، ۴۲٫۲، ۴۲٫۲، ۸٫۵، ۲۸٫۳۷، ۱۷٫۷ درصد مرگ و مير لاروها شدند. نتايج اين زيست ‌سنجي نشان داد که در بين جدايه ‌هاي مزبور قارچ B. bassiana بيشترين بيماري زايي را روي لارو سوسک کلرادو دارند. همچنين طي آزمايشي اثر حشره‌ کش‌ هاي دسيس و دانيتول بر جوانه زني اسپور و رشد ميسليومي B. bassiana بررسي و مشخص شد دانيتول با  B. bassiana سازگار است و مي ‌توان مقادير زير حد کشندگي آن را همراه با جدايه‌ هاي B. bassiana در کنترل تلفيقي سوسک کلرادو استفاده نمود.