مقاله قاضي نظام الدين اصفهاني و هم سخني با شاعران پارسي گو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در ادبيات تطبيقي (ادب و زبان نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۱۸۳ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: قاضي نظام الدين اصفهاني و هم سخني با شاعران پارسي گو
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قاضي نظام الدين اصفهاني
مقاله شعر
مقاله قرن هفتم هجري
مقاله همسان گويي
مقاله تاثير و تاثر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدكمال
جناب آقای / سرکار خانم: ابن الرسول سيدمحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دست يابي به سرچشمه مضامين شعري سرايندگان، و نشان دادن تاثير و تاثر آنان از يك ديگر اگر چه كاري است ارجمند ولي به سبب همانندي انديشه هاي بشري سخت دشوار مي نمايد. در اين ميان آن چه ديرياب است اما ناممكن نيست، نمودن همسان انديشي ها و همسان سرايي هاست.
در مقاله «قاضي نظام الدين اصفهاني و هم سخني با ديگر شاعران پارسي گو»، نگارندگان پس از مقدمه اي كوتاه در بيان مسلمات زندگي و آثار اين دانشورِ اديب و شاعر ذولسانين اصفهان در قرن هفتم هجري، با استناد به دست نويس هاي آثار او نمونه هاي گونه گون تاثير و تاثر اين شاعر را در آثار منظوم فارسي نشان داده و كوشيده اند مضامين مشترك شعر عربي و فارسي او را با شاعران پارسي گو بيابند.