مقاله قاعده «التعزير دون الحد» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فقه اهل بيت عليهم السلام از صفحه ۱۷۸ تا ۲۲۲ منتشر شده است.
نام: قاعده «التعزير دون الحد»
این مقاله دارای ۴۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعزير
مقاله حد
مقاله دون الحد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدمحمدامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قاعده تعزير كمتر از حد، از معروف ترين قواعد فقهي است كه كاربرد بسياري در فقه جزايي اسلام دارد. عمده مستند آن، روايات است كه به طرق گوناگون مفهوم قاعده از آنها قابل برداشت است. رواياتي به طور صريح مي گويند كه تعزير كمتر از حد است. برخي روايات ميزاني براي تعزير مشخص مي كنند و آن ميزان را كمتر از حد قرار مي دهند. برخي ديگر از احاديث، حدي را از جرمي نفي و در مقابل، تعزير را ثابت مي كنند. اگرچه مناقشاتي در سند و دلالت روايات وارد است، اما از مجموع آنها اين قاعده قابل استفاده است.
در تفسير اين قاعده، اقوال متعددي بيان شده است: برخي حد معيار را در انسان آزاد، هشتاد ضربه و در بنده، چهل تازيانه در نظر گرفته اند. دسته اي گفته اند: در تعزيرات بايد تناسب رعايت شود؛ مثلا در جرايم هم خانواده با قذف اين حد معيار است و … برخي ديگر حد معيار را هفتاد و پنج ضربه معين كرده اند. در اين نوشته، پس از بررسي اقوال، نظريه اي ارايه شده است.
مواردي در فقه مطرح شده است كه مجازات تعزيري همتراز مجازات حدي قرار گرفته است و بحث و بررسي شده كه نقض يا استثنايي براي قاعده محسوب مي شود يا نه؟
در پايان، جايگاه قاعده در قانون مجازات اسلامي بررسي شده است .