مقاله قاعده قرعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۹۱ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: قاعده قرعه
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرعه
مقاله فرض قانوني
مقاله اثبات دعوا
مقاله اصل عملي
مقاله فصل خصومت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زراعت عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قرعه که براي اثبات برخي دعاوي بکار مي رود، يکي از قواعد مهم فقهي و حقوقي است که قانون گذار در وضع قوانين و مجتهدان در استنباط احکام فقهي و قضات در مقام داد رسي بسيار به آن عمل مي کنند اما ابهام هاي فراوان درباره اين قاعده وجود دارد که انجام تحقيقي مبسوط را مي طلبد تا ماهيت قرعه مشخص شده و معلوم شود که قرعه قاعده اي شرعي است يا عرفي؛ مصاديق ذکر شده در فقه و قوانين موضوعه، جنبه حصري دارند يا تمثيلي هستند؟ چه شرايطي براي اجراي قاعده وجود دارد و چه کسي حق اجراي قرعه را دارد و در مقام تعارض با ساير ادله اثبات دعوا چه حکمي پيدا مي کند؟