سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد زئیسی دهکردی – دانشجوی کارشناسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
علی ذبحی – دانشجوی کارشناسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
رسول عامری – دانشجوی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده:

در اجرای سازه های عظیم، علاو ه بر مسائل مختلفی که در محاسبات و طراحی آنها مطرح است، تکنولوژی ساخت نیز مسئله مهمی است که می تواند بر تمام طرح تأثیرات زیادی داشته باش د . سازه های بتن آرمه نیز از این مسئله مستثنی نیستند .در سالیان م ت مادی روشهای جدید و مؤثری برای تسهیل در قالب بندی بتن به وجود آمده است . یکی از این روشها استفاده از قالبهای لغزنده «S lip From» است که بیشتر برای اجرای سازه های مرتفع مورد استفاده قرار می گیر د . تجربه نشان داده است که استفاده از قالبهای لغزنده مؤثرترین روش ا جرائی سازه های بتنی مرتفع با مقطع و ضخامت دایره متغیر، همانند برجهای تلویزیونی، سیلوها، برجهای خنک کننده و … میباشد. این قالبها در دو نوع افقی و قائم وجود دارن د . که نوع افقی، بیشتر در احداث ابنیه و تأسیسات راه که مقطع ثابتی دارند بکار می رو د . در این مقا له انواع قالب قائم لغزنده که کارآئی بیشتر و فن آوری پیچیده تری دارند،بررسی می شود.قالبهای لغزان با مزایای فراوان ، معایبی هم دارند.این روش اجرائی ابتدا در آمریکا ابداع شد و سپس به اروپا راه یاف ت . اساس کار آن به این صورت است که قالبی با ارتفاع حدودًا یک متر در فواصل زمانی متناوب بالا کشیده می شود و ضمن بالا کشیدن قالب عملیات بتن ریزی و آرماتوربندی نیز ادامه دارد و هیچگاه بدنه قالب از بتن جدا نمی شو د . قالب لغزنده از قطعاتی مانند میل جکها،جکها، پاگردها، سازه تلسکوپی، پمپ هیدرولیک، پشت بن د : افقی، یوک، داربست، آویز، وینچ و … تشکیل شده است. راهبری قالب لغزان نیازمند بررسی های زیادی از جمله تعیین سرعت حرکت قالبها، اجرای بازشوها،جلوگیری از انبساط بیش از حد بتن و جلوگیری از یخ زدن بتن در زمستان می باشد که هر یک در کیفیت کار بتن ریزی تأثیری بسزا دارد.در این روش سرعت اجرای سازه ها بسیار بالا است و برای ساختمانهای بلندتر از ٢٠ متر کام ً لا اقتصادی اس ت .سازه اجرا شده کام ً لا یکپارچه و عاری از وجود درزهای افقی و عمودی است و در صورت دقت در اجرا نمای بتن کام ً لا خوب و قابل قبول خواهد بو د . در مقابل قیمت این نوع قالبها گرانتر است و اجرای بازشوها، برآمدگی ها و درزهای انبساطی مشکلتر از روش کلاسیک دارد و به طور کلی نیاز به نیروی متخصص بیشتری داشته و باید درجمیع جهات آن دقتهای لازم بعمل آید.