سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا شهرابی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه
حسین مهدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه
مصباح سایبانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگ

چکیده:

در یک یارد کشتی سازی، طراحان بسیاری نظرات مشارکت گونه ای در یک فضای طراحی پیچیده برای طراحی یک کشتی دارند. که برای نیل به امر ساخت کشتی مورد نظر گروهی از تجهیزات نرم افزاری در ایستگاههای متفاوت مشغول به کارند. سیستم های متفاوت CAD در مراحل مختلف طراحی و بخشهای مختلف استفاده می شوند و نتایج طراحی معمولا بر روی کاغذ ارائه می گردند. با افزایش تعداد سیستم های اطلاعاتی ناکارآمد و نداشتن تبادل اطلاعات این سیستم ها با یکدیگر و نیز عدم همکاری مشترک با یکدیگر سبب تولید نرم افزارهای مدلسازی سه بعدی پیشرفته در بیشتر یاردهای کشتی سازی رو به پیشرفت ( برای بهبود و پیشرفت محصولشان) شده است. با وجوداین، این مدلهای سه بعدی مکررا به عنوان اجزای طراحی مدل و قابل استفاده قرار می گیرند. در مطالعه پیش رو به معرفی و توسعه قالب مدلسازی هماهنگ و همکار و سیستم طراحی پشتیبان پایگاه داده ها پرداخته می شود. به عبارت دیگر به ساخت یک محیط هماهنگ تبادل اطلاعات اینترنتی که قابلیت و توانمندی در کاربردهای متفاوتی چون طراحی سریع خطوط بدنه سه بعدی، قابلیت ترجمه و بازگردانی اطلاعات تولید، توانایی تولید پیکربندی مدل XML را داشته باشد. همچنین این سیستم با به اشتراک گذاری سرویس های شبکه از طریق اینترنت استراتژی ویژه یک یارد کشتی سازی را برای هر حالت خاص طراحی اجرا می کند.