مقاله قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور (سبب ساز و نسب ساز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور (سبب ساز و نسب ساز)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نسب شرعي
مقاله نسب جنين اهدا شده
مقاله ناباروري
مقاله الحاق ولد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جباري مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بديهي است كه از آغاز دست يابي به شيوه تلقيح مصنوعي، تطابق يا عدم تطابق آن با موازين شرعي؛ ذهن شريعتمداران و حقوقدانان را به خود مشغول كرده باشد. همه شيوه هاي ديگر نيز كه به نوعي با تلقيح مصنوعي پيوند دارند از اين ترديد و رد و نقض و ابرام به دور نمانده و نخواهند بود. در اين نوشتار؛ پرسش هايي درباره «قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور» مطرح و در «نسب جنين اهدا شده» تامل شده است. با طرح اين پرسش ها مي توان نشان داد كه جنين به هنگام تلقيح، «صاحب نسب» است و بنابراين انتساب آن به اهدا گيرندگان، خالي از اشكال نيست.