مقاله قانون هدفمند كردن يارانه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تازه هاي اقتصاد از صفحه ۱۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: قانون هدفمند كردن يارانه ها
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوشنود زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قانون هدفمند كردن يارانه ها در حقيقت به پشتوانه ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه تنظيم شده است. در اين ماده، به منظور حداكثرسازي بهره وري منابع تجديدناپذير انرژي، شكل دهي مازاد اقتصادي، انجام اصلاحات اقتصادي، بهينه سازي و ارتقاي فناوري در توليد، مصرف و نيز تجهيزات و تاسيسات مصرف كننده انرژي و برقراري عدالت اجتماعي، دولت مكلف گرديد ضمن فراهم ساختن مقدماتي از جمله گسترش حمل و نقل عمومي و عملياتي كردن سياست هاي مستقيم جبراني، نسبت به قيمت گذاري نفت كوره، نفت گاز و بنزين بر مبناي قيمت هاي عمده فروشي خليج فارس اقدام نموده و درآمد حاصل از اين كار را صرف اموري از جمله كمك مستقيم و جبراني از طريق نظام تامين اجتماعي به اقشار آسيب پذير نمايد.