سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی مددی – دانشگاه تفرش دانشکده مهندسی برق
مسعود شفیعی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله یک قانون کنترل یادگیر تکرار شونده جدید ارائه می شود. این قا نون کنترل، تناسبی بوده و طبق آن جمله اصلاحی ورودی سیستم تکرار شونده تحت کنترل در لحظه i از تکرار j+1 متناسب با خطای بدست آمده در لحظه i+1 از تکرار j در نظر گرفته می شود. ضریب این تناسب که بهر ه یادگیری نامیده می شود ثابت نبوده و در تکرار جدید j+1با استفاده از خطای بدست آمده در تکرار قبلی j چنان تعیین می گردد که اندازه خطا در تکرار جدید j+1حداقل شود. نشان داده می شود قانون کنترل پیشنهادی دارای همگرایی یکنوا بوده و قابلیت آن با انجام یک مثال شبیه سازی مورد بررسی قرار می گیرد.