مقاله قدرت تفكيك و آناليز خطا در مسايل وارون غير خطي ميدان پتانسيل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه زمين شناسي ايران از صفحه ۷۷ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: قدرت تفكيك و آناليز خطا در مسايل وارون غير خطي ميدان پتانسيل
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آناليز خطا
مقاله داده هاي ميدان كلي مغناطيسي
مقاله روش وارون سازي زير فضا
مقاله ماركوارد- لونبرگ
مقاله هم گرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي كلاته علي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: زمان زاده سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مسايل وارون ژئوفيزيكي، اغلب با افزايش تعداد داده ها و پارامترهاي مدل يا افزايش سطح نوفه در داده هاي برداشت شده، مشكلات عديده اي در رابطه با وارون سازي ماتريس ها و پايداري مدل منتجه به وجود خواهد آمد. بنابراين تكنيك هاي محاسباتي پيشرفت هاي براي دستيابي به دقت و هم گرايي مطلوب در اين گونه سيستم ها مورد نياز است. استفاده از تكنيك هاي محاسباتي پيشرفته (در مقابل استفاده از روابط كلاسيك و متداول) در حل مسايلي كه در آنها سطح نويز ذاتي در داده هاي مشاهده اي بالاست، مي تواند مفسر را در دستيابي به يك مدل پايدار و منطبق بر واقعيات فيزيكي راهنمايي كند.
بسياري از مسايل وارون را مي توان با با اعمال شرايط خاص تنظيم كننده و كمينه سازي تابع عدم تطابق، ميان داده هاي مشاهده اي و تخمين هاي تئوري حل كرد. آناليز خطا در مسايل وارون و محاسبه ماتريس هاي قدرت تفكيك براي پارامترهاي مدل دو ابزار ارزشمند براي مطالعه پايداري و استقلال پارامترهاي بدست آمده در روش هاي وارون سازي است. همچنين مطالعه روند هم گرايي در مسايل وارون و نرخ كاهش خطا در هر تكرار به همراه تعداد تكرارهاي مورد نياز براي وارون سازي و زمان اجراي برنامه هاي رايانه اي، فاكتورهاي تاثير گذار در بررسي و مطالعه روشهاي وارون سازي در ژئوفيزيك و علوم كاربردي ديگر است.
در اين مقاله به بررسي فاكتورهاي ذكر شده در مورد روش ماركوارد- لونبرگ (Marquardt-Levenberg) يا Ridge regression در تئوري وارون به عنوان يكي از عمومي ترين و پركاربردترين روش هاي وارون در حل مسايل ژئوفيزيكي، پرداخته مي شود. همچنين وارون سازي روش زيرفضا، به عنوان يك روش پايدار، موثر و قابل انعطاف براي حل مسايل معكوس غير خطي در مدل سازي معكوس داده هاي مغناطيسي معرفي مي شود. روش زيرفضا با دو رويكرد در افراز زير فضا، پارامترهاي مدل را با توجه به معادلات ابعادي متغير در زير فضاهاي مجزا كلاس بندي مي نمايد. به كار گيري اين روش جهت وارون سازي داده هاي داراي درصد بالاي نويز، به نتايج خوب و پايداري مطلوب منجر خواهد شد. همچنين وارون سازي زير فضا، از لحاظ قدرت تفكيك، آناليز خطا و ساير پارامترهاي مرتبط در مدلسازي، با وارون سازي به روش ماركوارد- لونبرگ مقايسه شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهند كه روش زير فضا علاوه بر هم گرايي زماني با سرعت بيشتر، از پايداري قابل ملاحظه اي نسبت به روش ماركوارد- لونبرگ برخوردار است.