سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
معصومه حیدری – دانشگاه پیام نور مرکز دماوند
بهاره معمار – دانشگاه پیام نور مرکز دماوند

چکیده:
ماهی قرمز قدرت یادگیری و حافظه قوی داردو از نظر توانایی حافظه دارای پیچیدگی های چشمگیری است. درپژوهش های مجزا نشان داده شده که ماهی های قرمز، محیط پیرامون را برای بیشتر از ۳ثانیه به یاد می آورند و از قابلیت شناختی برخوردارند که به مراتب از قابلیت های شناختی برخی پستانداران کوچک برتراست. حافظه به واسطه عوامل شیمیایی و جسمانی دچار اختلال می شود. بخش خلفی مغز ماهی یا مخچه نقش مهمی در یادگیری ساده دارد و یکی از عوامل اختلال در حافظه، آسیب در این منطقه است که منجر به مختل شدن یادگیری القایی ماهی در ایجاد ارتباط میان نور و شوک خفیف می شود .با سنجش میزان سیتوکروم اکسیدازCOX مشخص شده که فعالیت سوخت و ساز مخچه سالم در زمان یادگیری القایی افزایش می یابد. از دیگر عوامل تاثیرگذار بر حافظه پیوریمایسین نوعی آنتی بیوتیک با ساختار پیچیده است که حافظه ماهی بواسطه آن مختل می شود. .پژوهش های رفتاری نشان می دهد که میزان ۵۲ از پیوریمایسین بی تاثیر و مقدار۱٧۲ یا ۰۱۲ موجب اختلال کامل حافظه می شود.