مقاله قدرت عشق در رمان هاي زير تور و شاهزاده سياه از مورداک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه ادب غنايي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: قدرت عشق در رمان هاي زير تور و شاهزاده سياه از مورداک
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آيريس مورداک
مقاله فلسفه
مقاله عشق
مقاله اخلاق
مقاله انسان خوب
مقاله حقيقت جويي
مقاله نفس و خودخواهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرندي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي سعيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ادبيات مدرن، نقد ادبي و فلسفه غرب، تاثير عظيمي از نظريات آيريس مورداک، يکي از نامدارترين نويسندگان انگليسي و فلاسفه غرب، پذيرفته اند، اما متاسفانه اين نويسنده و متفکر بزرگ کمتر در ايران شناخته شده است. در بيشتر رمان هاي مورداک، فلسفه نقش مهمي در روند حوادث و شخصيت  پردازي ايفا مي کند و مسايل مختلف فلسفي اخلاقي، همانند ديدگاه وي درباره عشق و قدرت آن، هنر، اخلاقيات، خوبي، خدا و حقيقت، با بافت رمان در هم آميخته اند. در واقع، يکي از محورهاي اصلي هر يک از اين رمان ها، وجود عشاقي است که تعاملات، احساسات و افکار آنها، قدرت اخلاقي و تهذيب کننده عشق را به تصوير مي کشند.
از آنجا که ديدگاه مورداک درباره آثار اخلاقي و نيز ويژگي هاي عشق حقيقي، در مقايسه با عشق مجازي، در واقع بازتابي از مطالعات وسيع وي و سال ها تدريس، تفکر و تعمق در ادبيات و فلسفه غرب بوده است، هدف نگارندگان از اين پژوهش که به روش کتابخانه اي انجام شده است، بررسي و شناسايي عنصر عشق و قدرت آن در دو رمان مورداک (زير تور و شاهزاده سياه) است که منجر به شناساندن جايگاه عشق در اين رمان ها و بطور کلي در ادبيات مورداک، و در سطحي وسيع تر، نوع نگرش غربي نسبت به موضوع عشق در ادبيات خواهد شد.