مقاله قراسوران اولين سنگ بناي پليس راه در راه باني نوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه ۴۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: قراسوران اولين سنگ بناي پليس راه در راه باني نوين
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قراسوران
مقاله قراول خانه
مقاله ولايت (شهرستان)
مقاله ايالت (استان)
مقاله ضبطيه (ژاندارمري)
مقاله نظميه (شهرباني)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي حسن رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهميت راه و راه باني در برقراري امنيت داخلي بر كسي پوشيده نيست. در تاريخ ايران سازمان هاي زيادي به امر راه و راه باني و راهداري مشغول بوده اند كه قراسوران يكي از آن هاست. قراسوران واژه اي تركي و به معني سياهي رونده است و اصطلاحا به كساني اطلاق مي شد كه اختصاصا به امر راه باني و پاسداري از امنيت راه ها مشغول بوده اند. اولين نامي كه از قراسوران به ميان آمده مربوط به دو فرمان از زمان شاه سلطان حسين صفوي است. با وجود اين به نظر مي رسد كه سابقه چنين تشكيلاتي به سده هاي پيش از آن نيز برسد. قراسوران را مي توان پليس راه زمان خود به حساب آورد زيرا مأموران آن با هرگونه تخلفي در جاده ها برخورد و ايمني مسافران و بازرگانان را تامين مي كردند. بعد از شهادت اميركبير و شيوع ناامني در راه هاي كشور، ضرورت ساماندهي قراسوران آنچنان نمود پيدا مي كند، كه در فصل هشتم قانون تشكيل ايالات و ولايات، كه در ۲۷ آذر ۱۲۸۶ خورشيدي به تصويب مجلس شوراي ملي مي رسد، موادي بيست گانه به چگونگي تشكيل، شرح وظايف و تعامل اين سازمان با دو سازمان انتظامي نظميه (شهرباني) و ضبطيه (ژاندارمري) و سازمان هاي ديگر تخصيص مي يابد. با كودتاي محمدعلي شاه بر عليه مشروطيت و حاكميت استبداد صغير اجراي اين قانون معلق مي ماند تا اينكه بعد از تشكيل امنيه دولتي در ۱۲۸۸ خورشيدي آخرين بازمانده هاي قراسوران برچيده و سازمان جديد عهده دار وظايف آن مي شود. با وجود اين آثار حضور قراسوران در تاريخ انتظامي ايران را تا سال ۱۳۰۱ خورشيدي نيز مي توان ديد.