سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد احمدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
رضا سکوتی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
ابراهیم خواجه ای – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

نابودی جوامع گیاهی و جانوری تخریب منابع آب و خاک برهم خوردن تعادل بوم سازگانها و کاهش تولیدحیاتی از جمله بارزترین نمودهای بیابان زایی به شمار می رود که همه انها پیامدهای فاجعه امیزی به دنبال دارد ظهور بیابان زایی سیمایی واحد و یکسان نداشته بلکه به اشکال گوناگون و در ابعاد متفاوت رخ می دهد در منطقه بورالان عدم تعادل بین دام و مرتع و قطع بوته ها برای سوخت موجب حرکت شن های روان گردیده است شن روان از محلی به محل دیگر هجوم برده و به روستاها و سیستم های ارتباطی صدمات زیادی وارد می سازد بنابراین اجرای پروژه هایی که بتواند حرکت تپه های شنی را مهار نماید ضروری است به منظور بررسی تاثیر قرق در افزایش تولید و درصد پوشش تاجی دو منطقه قرق و خارج قرق واقع در منطقه بورالان استان اذربایجان غربی به موقعیت جغرافیایی ۳۹ درجه و ۲۳ الی ۳۹ درجه و ۲۶ دقیقه عرض شمالی و ۴۴ درجه و ۲۵ دقیقه تا ۴۴ درجه و ۴۲ دقیقه طول شرقی واقع در شهرستان ماکو و درمنتهی الیه شمال استان در دامنه جنوب غربی کوه ارارات انتخاب گردید.