سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

آرش قره باغی – کارشناس ارشد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر امیراحمد سپهری – استادیار دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر مسعود اسلامی – استادیار دانشکده پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

در تمامی آنالیزهایی که بر صدای قلب انجام می گیرد احتیاج داریم که نقطه شروع و خاتمه هر سیکل قلبی را در سیگنال مورد پردازش پیدا کنیم و این عمل تقریبا در تمامی تحقیقات به عمل آمده با استفاده از همزمانی صدای اول قلب و کمپلکس QRS انجام می گیرد. در این تحقیق با توجه به تغییر سطح انرژی سیگنال در صورت وجود صدا، در اولین گام مناطقی از سیگنال را که صدا وجود دارد را از مناطق دیگر سیگنال که شامل سکوت است شناسایی می کنیم. در گام دوم با بهره گیری از شبکه عصبی چهار لایه عمل بازشناسی صدای اول قلب را از مجموعه صداهای شناخته شده انجام داده ایم. در گام وسم با محاسبه فاصله دو صدای اول متوالی و قرار دادن سطح آستانه‌ای برای فاصله های مذکور، صداهای اضافی یا حذف شده را از مجموعه خارج کرده و نهایتا آرایه ای را به دست خواهیم آورد که هر عنصر آن صرفا شامل صداهای اول قلب بوده و ضمنا هر صدای اول شناسایی شده علاوه بر اینکه ابتدای یک دوره قلبی کامل است انتهای دوره قلبی مربوط به صدای اول تشخیص داده شده قبلی است.