فلذا دنیای علمی بسرعت در حال گسترش محتوای علمی مورد نیاز خود بر روی وب بوده و این مسیر تا جایی پیش خواهد رفت که تمامی نیازهای محققین، بر روی شبکه گسترده جهانی اینترنت قرار گرفته تا این افراد برای جستجو در متون علمی، مجبور به کندوکاو در منابع غیر الکترونیک که ممکن است دسترسی انها در مناطق مختلف جهان، متفاوت باشد، نشوند. پروژه های عظیمی که در طول چند سال اخیر بر روی وب آغاز گردیده، مانند پروژه کتابخانه گوگل ، پروژه گوتنبرگ ” خود گویای این تلاش عظیم است. همچنین پایگاه های علمی مجلات علمی، کتابخانه های مجازی و یا ناشرین این مجلات نیز از چند سال پیش تلاشهای مشابه ای را در دنیای مقالات علمی اغاز کرده اند، بدین منظور بسیاری از انان در حال وارد کردن مقالات قدیمی مجلات خود میباشند که در بخشهایی تحت عنوان، فایلهای گذشته یا شماره های قدیمی، قابل دسترسی و مرور می باشند. یکی از مهمترین این منابع، کتابخانه دیجیتال” JSTOR است که برای اکثریت مجلات علمی زیرمجموعه خود، شمارههای قدیمی مربوط به انها را نیز وارد پایگاه های علمی خود نموده است. بنابراین همانطور که ملاحظه نمودید، فضای موجود در منابع علمی دنیا به سمت و سویی در حال حرکت است که نیاز روزانه محققین به اسناد علمی، فقط با دسترسی به اینترنت و البته داشتن اشتراک آن منابع علمی فراهم گردد، در حالیکه این منابع میتواند مربوط به هر دوره زمانی، اشکال مختلف منابع: کتب، مجلات، مقالات سمینارها و کنگره های علمی، اطلسها، دائره المعارفها، فرهنگها و غیره یا صور مختلف؛ فقط اطلاعات کتاب شناختی، خلاصه مقاله یا سند، متن کامل آن باشد. به طور خلاصه می توان گفت که جستجو، کند و کاو دقیق یک فرد در منابع است، بشرطی که دارای دو ویژگی باشد: – دارای هدف (اهداف) مشخصی و تعریف شده ای، حداقل برای خود فرد جستجو کننده باشد. – شیوه یا روش جستجو باید مدون، ساختار یافته یا منظم باشد. فرض کنید شما در گرایش فناوری اطلاعات در حال تحصیل هستید. پایان نامه شما در مورد بررسی تاثیر عوامل موثر از جمله سواد اطلاعاتی، زیرساخت فنی، آموزش و فرهنگ را بر پیادهسازی موفق شهرداری الکترونیکی باشد. اگر بخواهید باهدف نگارش پروپوزال پایان نامه، در منابع علمی مرتبط جستجو کنید، ابتدا باید هدف یا اهداف شما روشن باشد، چرا که این موضوع بر روی موضوع دوم، شیوه ساختار یافته جستجو نیز اثرگذار است، پس خطا در موضوع اول، منجر به استفاده از شیوه نادرست در جستجو بوده و منطقا خروجی شما از جستجو، خروجی مناسبی نخواهد بود. برای تعریف اهداف جستجو، میتوان مشابه نگارش اهداف یک طرح تحقیقاتی یا پایان نامه، اقدام نمود. در این مثال نیز، میتوان موضوع پایان نامه یا طرح تحقیقاتی را به اهداف کوچکتر یا جزئی تری نقسیم نمود:

تعیین رابطه بین سواد اطلاعاتی با پیاده سازی موفق شهرداری الکترونیکی

تعیین رابطه بین زیرساخت فنی با پیاده سازی موفق شهرداری الکترونیکی

تعیین رابطه بین آموزش با پیاده سازی موفق شهرداری الکترونیکی

تعیین رابطه بین فرهنگ با پیاده سازی موفق شهرداری الکترونیکی

اگر در جستجو، تازه کار هستید، به شما توصیه می شود که در اوائل کار، اهداف را بر روی کاغذ بیاورید. این کار کمک می کند که چیزی را از قلم نیندازید. پس از این مرحله، لازم است شیوه منظم و مدون جستجوی خود را مشخص نمایید. این کار با تعریف یا لیست نمودن واژه های کلیدی ” شروع میگردد، در جستجو برای مطالعات پژوهشی یا نگارش مقالات، بهترین و راحت ترین راه تعریف واژه های کلیدی، استفاده از متغیرهای مستقل و وابسته در اهداف جستجو است. در مثال فوق، سواد اطلاعاتی، زیرساخت فنی، آموزش و فرهنگ متغیرهای مستقل تحقیق و پیاده سازی موفق شهرداری الکترونیکی متغیر وابسته تحقیقی میباشند.

البته لازم به ذکر است که در پایگاه های علمی مجلات انگلیسی زبان یعنی اکثریت پایگاه های علمی موجود بر روی وب، واژه های کلیدی باید انگلیسی بوده و بدیهی است که چنانچه میخواهید در پایگاه های علمی منابع علمی فارسی (یا داخلی) جستجو نمایید، واژه های کلیدی شما باید فارسی باشد.