سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن دهقانی – دانشکده علوم، دانشگاه ایلام
محمدوحید تکوک – گروه فیزیک، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده:

با استفاده از نظریه گروهها قسمت فیزیکی معادله خطی شده میدان گرانش را به صورت معادله مقدار عملگر کازیمیر گروه دوسیته در فضای آمسان می نویسیم.معادله ویژه مقدار به دست را حل کرده و نشان می دهیم که جواب را می توان به صورت حاصلضرب یک تانسور قطبش تعمیم یافته متقارن مرتبه دوم و یک میدان اسکالر با جفت شدگی مینیمم نوشت. با استفاده از کوانتش کربن، قسمت فیزیکی انتشارگر گراویتون را در فضای آمبیان محاسبه می کنیم، این انتشارگر ناوردای دوسیته بوده و هیچگونه واگرایی ندارد. انتشارگر را بر سب مختصات ذاتی دوسیته نوشته و نشان می دهیم که در این فضا نیز متقارن بوده و هیچگونه واگرایی ندارد.