سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هنگامه آقا محسنی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده مهندسی شیمی ومرکز تحقیقات مهندسی ف
مهرناز مهرانیان –
فرزانه وهابزاده –

چکیده:

در صنایع کشاورزی صنعتی حجم قابل ملاحظه ای از ضایعات را ترکیبات لینگوسلولزی تشکیل می دهد. با توجه به تولید روغن زیتون در کشور و نگرشی به افزایش سطح کشت زیتون و تأکید بر کاهش ضایعات فرآورده های کشاورزی صنعتی، در مطالعه حاضر حذف زیستی ترکیبات لینگوسلولزی از نمونه تفاله زیتون (منطقه رودبار) با استفاده از قارچ های ریسه سفید Phanerochaete chrysosporium مورد بررسی قرار گرفته است. در این مجموعه به اهمیت حذف این ترکیبات، کاربرد تجزیه زیستی آنها و نکات مطرح در سیستم های آنزیمی قارچی و مزایای این روش در مقایسه با سایر روشهای موجود، می پردازیم.